Aydınlatma Metni (KVKK)

Mediest Group olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesine dikkat etmekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlerle paylaşıldığı, bu kişisel verilerinize dair sahip olduğunuz haklarınız, hangi ortamlarda saklandığı, hukuka aykırı olarak erişilmesinin ve işlenmesinin önlenmesi için alınan tedbirler ile saklama ve imha sürelerine işbu Kişisel Verilere Dair Aydınlatma Metni, Saklama ve İmha Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni ile Ticari Elektronik İleti İznine buradan ulaşabilirsiniz.

 

1- AYDINLATMA METNİ, SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

1. Veri Sorumlusu:

 

Topladığımız kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda veri sorumlusunun kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

 

İsim                            : Gülşah KARABULUT

TCKN                        : 55279522456

Adres                          : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dış Kapı No: 21, İç Kapı No: 4,

                                     Bakırköy, İstanbul, Türkiye

Email Adresi              : info@mediestgroup.com

Telefon Numarası       : +90 533 637 4909

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi, Verilerin Paylaşıldığı Kişiler:

 

www.mediestgroup.com (İnternet Sitesi) adresini ziyaret ettiğiniz zaman IP adresiniz, yaklaşık coğrafi konumunuz, kullandığınız cihaz tipi, internet tarayıcı bilginiz, abone olduğunuz internet servis sağlayıcısı gibi bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler Google Analytics gibi üçüncü kişiler tarafından üretilmiş yazılımlar ile toplanmaktadır. Verileri bu şekilde toplamamızdaki amaç hem internet sitemizin güvenliğini korumak hem de ziyaretçilerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizi optimize etmektir. Bu yöntemle toplanan kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerinizi işleme amacımız Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) m. 5/2-f uyarınca meşru menfaatlerimizi korumaktır.

 

İnternet sitemiz üzerinden sipariş verirken belirttiğiniz isim, email adresi, adres, telefon numarası, kimlik bilgilerine dair kişisel veriler kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler sizin tarafınızdan sipariş aşamasında verildiği için toplanmaktadır. Bu kişisel verileri işlememizdeki ilk amaç aramızda kurulan satış sözleşmesi nedeniyle üstümüze düşen yükümlülükleri yerine getirmektir ve hukuki dayanağı KVKK m. 5/2-c’dir. İkinci amaç ise tercih ettiğiniz ve edebileceğinizi düşündüğümüz ürünler hakkındaki kampanyalar, fiyat değişimleri ve diğer hususlar hakkında size bilgi vererek ürünlerimizi pazarlamaktır. Bu amaca yönelik kişisel veri işleme faaliyetimizin dayanağı tarafınızca verilen açık rızadır. Bu yollarla işlenen kişisel verileriniz, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kargo şirketleri ve muhasebesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız:

 

KVKK m. 11 uyarınca tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması haklinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme haklarınız mevcuttur. Haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

4. Kişisel Verilerinizin Saklandığı Ortamlar ve Koruma İçin Alınan Tedbirler:

 

Toplanan kişisel verileriniz elektronik ortamda saklanmaktadır. Üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşmasının engellenmesi için veriler şifreleme sistemleri ve güvenlik duvarları ile korunmaktadır.

 

Üçüncü kişilerle paylaşılan kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için bu kişilerin veri işleme politikası tarafımızca kontrol edilmektedir.

 

5. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süresi:

 

Topladığımız kişisel verilerinizden; bizden ürün satın almanız nedeniyle toplanan veriler on sene boyunca, internet sitesiniz ziyaret etmeniz nedeniyle toplanan veriler iki yıl boyunca saklanmaktadır. Birer yıllık aralıklarla periyodik olarak kaydettiğimiz kişisel verileri kontrol etmekte ve saklama süresi dolmuş olanları imha etmekteyiz.

 

6. Saklama ve İmha Süreçlerinde Görev Alan Kişiler:

 

Kişisel verilerinizin saklanması ve imhası süreçlerini bilgi teknolojileri uzmanımız yürütmektedir.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE DAİR AÇIK RIZA

 

www.mediestgroup.com üzerinden alışveriş yaparken verdiğim isim, telefon, email adresi, adres ve kimlik bilgileri gibi kişisel verilerimin pazarlama, tanıtım ve ticari amaçlar ile veri sorumlusu tarafından saklanmasına ve işlenmesine rızam vardır.

 

www.mediestgroup.com üzerinden alışveriş yaparken verdiğim telefon ve email adreslerine pazarlama, tanıtım ve ticari amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesine rızam vardır.

Size bir kampanya haberimiz var!

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5