Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.      TANIMLAR

 

1.1 İşbu mesafeli satış sözleşmesinin içinde geçen terimlerden bu maddede tanımlanmış olanlar karşılarında yazılı olan anlamda kullanılmışlardır:

 

Sözleşme                              : İşbu mesafeli satış sözleşmesi

 

Site                                        : www.mediestgroup.com isimli internet sitesi

 

Sipariş Formu                      : Alıcının site üzerinden satın aldığı ürünleri, teslimat

                                                 adresi, fatura bilgilerini, ödeme yöntemini, ön bilgilendirme

                                                 ve mesafeli satış sözleşmesini okuduğunun teyidini içeren ve

                                                 site tarafından otomatik olarak oluşturulan form

 

Ürün                                      : Sözleşmenin konusu olan malları

 

Anlaşmalı Kargo Şirketi     : Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş

 

Satıcı                                     : Ticari veya mesleki amaçlarla ürünleri satan kişi

 

Alıcı                                      : Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla ürünleri satın alan kişi

 

Yabancılık Unsuru              : Alıcının Türk vatandaşı olmadığı, yerleşim yerinin

                                                 Türkiye sınırları dışında olduğu veya ürünlerin teslim edileceği

                                                 yerin Türkiye sınırları dışında olduğu durumlar

 

Kalıcı Veri Saklayıcısı       : Alıcının go?nderdig?i veya kendisine go?nderilen bilgiyi, bu

                                                 bilginin amacına uygun olarak makul bir su?re incelemesine

                                                 elverecek s?ekilde kaydedilmesini ve deg?is?tirilmeden

                                                 kopyalanmasını sag?layan ve bu bilgiye aynen ulas?ılmasına

                                                 imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD,

                                                 DVD, hafıza kartı ve benzeri her tu?rlu? arac? veya ortam

 

2.      TARAFLAR

 

2.1. Satıcının bilgileri şunlardır:

 

İsim                            : Gülşah KARABULUT

TCKN                        : 55279522456

Adres                         : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dış Kapı No: 21, İç Kapı No: 4,

                                     Bakırköy, İstanbul, Türkiye

Email Adresi            : info@mediestgroup.com

Telefon Numarası    : +90 533 637 4909

 

2.2. Alıcı’nın bilgileri şunlardır:

 

İsim/Unvan               :

TCKN/VKN              :

Adres                         :

Email Adresi            :

Telefon Numarası    :

 

2.3. Fatura bilgileri şunlardır:

 

İsim/Unvan               :

TKCN/VKN              :

Adres                         :

 

3.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1. Sözleşmenin konusu, alıcının site üzerinden verdiği siparişi nedeniyle satıcı ve alıcının birbirlerine karşı yükümlülüklerini belirlemektir.

 

4.      SATIN ALINAN ÜRÜNLER VE SATIŞ BEDELİ

 

4.1. İşbu sözleşme nedeniyle satıcının alıcıya sattığı ürünler ile bunların %18 KDV dahil satış bedeli şunlardır:

 

            1. …. TL karşılığında …. adet …… isimli kozmetik ürün

            2. …. TL karşılığında …. adet …… isimli kozmetik ürün

             .

             .

             .

 

 

4.2. Alıcı sipariş ettiği ürünler karşılığında toplam ….. TL satış bedeli ödeyecektir.

 

4.3. Sipariş edilen ürünlerin bilgileri site üzerinde yer almaktadır.

 

4.4. Satıcı, sipariş edilen ürünlerin elinde bulunmaması halinde alıcıyı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle muadil bir ürün gönderebilir.

 

4.5. Satıcı sipariş edilen ürünleri varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken diğer belgeler ile beraber gönderecektir.

 

5.      ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. Alıcı, bu maddenin diğer paragraflarında belirtilen ödeme yöntemlerinden birini sipariş formunda seçmiştir ve ödemesini bu yönteme uygun olarak gerçekleştirecektir.

 

5.2. Kapıda ödeme yönteminin seçilmesi halinde alıcı ürünleri kargo şirketinden teslim alırken sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen toplam satış bedelini, varsa teslimat masraflarını ve kapıda ödeme hizmeti için kargo şirketinin tahsil edeceği ücreti peşin olarak ödeyecektir.

 

5.3. Banka hesabına havale yönteminin seçilmesi halinde alıcı, satıcının sipariş formunda bildirdiği banka hesabına sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen toplam satış bedelinin tamamını üç gün içinde havale edecektir. Havale masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Toplam satış bedelinin bu süre içinde yatırılmaması halinde alıcı sözleşmeden dönmüş sayılacaktır.

 

5.4. Kredi kartı ile ödeme yönteminin seçilmesi halinde alıcı, ödeme ekranında bilgilerini girdiği kart numarası ile peşin veya taksitli ödeme yapacaktır. Taksit sayısı ve vade farkı banka ile alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesine göre banka tarafından belirlenmektedir.

 

5.5. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

6.       TESLİMAT

 

6.1. Ürünler sipariş tarihinden itibaren en fazla otuz gün içinde sipariş formunda belirtilen adreste alıcıya veya alıcı tarafından belirlenen üçüncüye kişiye teslim edilecektir. Ürünlerin bu süre içerisinde teslim edilmemesi halinde alıcı, satıcıya bildirim yaparak sözleşmeyi feshedebilir. Satıcı, tahsil ettiği ödemeleri fesih bildirimi kendisine ulaştıktan sonra on dört gün içerisinde iade edecektir.

 

6.2. Satıcı sipariş formunda aksini belirtmediği sürece, ürünlerin teslimi için yapılması gereken masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

6.3. Ürünler alıcıya teslim edilmek üzere kargo şirketine verildiği zaman kargo şirketinin adı ve gönderinin takip numarası alıcıya bildirilecektir.

 

6.4. Ürünleri teslim edecek kargo şirketinin, sipariş formunda belirtilen adrese hizmet veren bir şubesi yoksa alıcı ürünleri kargo şirketi tarafından bildirilen yakın bir şubeden teslim alacaktır.

 

6.5. Alıcı ürünü teslim almadan önce muayene ederek herhangi bir zarar görüp görmediğini kontrol edecek ve zarar görmüş ürünleri kargo şirketinin belirlediği usulde tutanak tutarak teslim alacaktır. Tutanak tutulmadan teslim alınan ürünlerin alıcıya eksiksiz ve sağlam teslim edildiği kabul edilecektir.

 

6.6. Alıcı veya alıcının belirlediği üçüncü kişinin herhangi bir nedenle ürünleri teslim almaması durumunda alıcı sözleşmeden dönmüş sayılacaktır.

 

6.7. Alıcının ürünleri teslim almamak suretiyle sözleşmeden dönmüş sayılması halinde, kargo şirketi tarafından ürünlerin satıcıya iadesinden itibaren on dört gün içinde satış bedeli, iade kargosu nedeniyle satıcının ödediği miktar mahsup edilerek alıcıya ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun biçimde iade edilecektir. Ödemenin iadesi için gerekli masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

7.      TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN HASARLAR

 

7.1. Ürünlerin anlaşmalı kargo şirketi ile taşınması sırasında meydana gelen hasarlardan satıcı sorumludur.

 

7.2. Ürünlerin taşınması için alıcının bir kargo şirketi belirlemesi durumunda taşıma sırasında meydana gelen hasarlardan alıcı sorumludur.

 

8.      CAYMA HAKKI

 

8.1. Alıcı ürünler teslim edilene kadar istediği zaman ve ürünlerin tesliminden itibaren on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeden ve ekstra bir bedel ödemeden sözleşmeden cayabilir.

 

8.2. Satın alınan ürünler kozmetik ürün ise, kullanılmış kozmetik ürünlerin sağlık ve hijyen sebepleri dolayısı ile iadesi mümkün olmadığı için ambalaj, bant, paket ve mühür gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler için alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı bu konuda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

 

8.3. Alıcı cayma hakkını kullanmak istediğine dair bildirimi yazılı olarak veya site üzerinden cayma hakkının kullanılması için oluşturulmuş kısım üzerinden satıcıya bildirecektir.

 

8.4. Alıcı cayma hakkını kullanmak istediğine dair bildirimi yaptıktan sonra on gün içinde ürünleri ve ürünlerle beraber teslim edilen bütün belgeleri satıcıya göndercektir. Alıcının ürünleri anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla göndermesi veya anlaşmalı kargo şirketinin alıcının bulunduğu yerde şubesinin bulunmaması nedeniyle başka bir taşıyıcı ile göndermesi halinde iade masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcının ürünleri kendi isteği ile anlaşmalı kargo şirketinden başka bir taşıyıcı ile göndermesi halinde iade masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

8.5. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri alıcıya iade edecektir.

 

9.      İADE

 

9.1. Alıcının cayma hakkını kullanması, sözleşmeyi feshetmesi veya sözleşmeden dönmüş sayılması nedeniyle kendisine iade yapılacağı durumlarda iadeler ödeme yöntemine uygun biçimde yapılacaktır.

 

9.2. Alıcının kapıda ödeme yöntemini seçmiş olması durumunda, iadeler alıcının sözleşmede yazılı email adresi üzerinden satıcıya bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Kapıda ödeme yöntemi için alınan hizmet bedeli iade edilmeyecektir.

 

9.3. Alıcının kredi kartı ile ödeme yöntemini seçmiş olması durumunda, iade edilen miktarın alıcının hesabına ne kadar sürede geçeceği banka tarafından belirlenmektedir.

 

9.4. Ürünler için fatura talep edilmiş olması halinde alıcı faturanın üzerindeki iade ile ilgili kısımları doldurarak veya gerekli olması halinde iade faturası düzenleyerek ürünlerle beraber satıcıya göndermek zorundadır. Aksi halde iade işlemleri gerçekleştirilemez.

 

10. SATICININ SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

 

10.1. Kozmetik ürünler insan yapısındaki farklılıklar nedeniyle her kişide farklı oranlarda etki göstermektedir. Ürünler bazı kişiler üzerinde kendisinden beklenen faydanın tamamını sağlarken, bazı kişilerde hiçbir etki göstermeyebilir. Ayrıca, ürünler bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar da gösterebilir. Satıcı ürünlerin sağlayacağı fayda miktarı konusunda hiçbir garanti vermemektedir ve ürünlerin uygulama yapılan kişiler üzerinde alerjik reaksiyon göstermeyeceğini taahhüt etmemektedir. Bu nedenle ürünlerin öncelikle vücudun küçük ve görünmeyen bir alanında denenmesi, alerjik bir reaksiyon alınmaması halinde tam uygulamanın yapılması gerekmektedir. Alıcı bu konuda bilgilendirildiği beyan ve kabul eder.

 

10.2. Ürünlerin beklenen faydayı sağlamaması veya alerjik bir reaksiyona sebep olması durumunda satıcı hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

 

11. MÜCBİR SEBEP VE İMKANSIZLIK HALİ

 

11.1. Sipariş konusu malların alıcıya teslimin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği andan itibaren üç gün içerisinde durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile alıcıya bildirecektir.

 

11.2. Satıcı bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde alıcıdan tahsil ettiği bedellerin tümünü alıcıya iade edecektir.

 

12.  BİLDİRİM

 

12.1. Tarafların işbu sözleşme nedeniyle birbirlerine yapacakları bütün bildirimler yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla sözleşmede belirtilen iletişim adreslerine yapılacaktır.

 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

13.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değerin altında kalan miktarlar için Tüketici Hakem Heyeti, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değerin üstünde kalan miktarlar için Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 

13.2. Sözleşmenin yabancılık unsuru içermesi halinde sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında Türk hukuku uygulanacak ve bu uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

13.3. Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, uyuşmazlık çözümünde Türkçe düzenlenen versiyon dikkate alınacaktır.

 

•    Sözleşme Ekleri: Sipariş Formu

Size bir kampanya haberimiz var!

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5